Wykonywanie instalacji

Wykonujemy  instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne. Nasza oferta  obejmuje:

 • dostawy urządzeń, montaż i uruchamianie instalacji,
 • projektowanie instalacji,
 • pomiary elektryczne,
 • doradztwo, opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii,
 • szkolenie personelu zamawiającego - instruktaż obsługi,
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ELAR-SK Sp. z o.o. świadczy usługi specjalistyczne w zakresie instalacji elektrycznych:

 • sieci kablowych średniego napięcia (SN)
 • stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4kV
 • sieci kablowych niskiego napięcia (nn)
 • tras kablowych
 • oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • siły i gniazd wtyczkowych
 • elektrycznych tablic rozdzielczych
 • układów rozliczania energii elektrycznej
 • baterii kondensatorów (kompensacja mocy biernej)
 • uziemiających, odgromowych i połączeń wyrównawczych
 • zasilania gwarantowanego z wykorzystaniem UPS i agregatów prądotwórczych
 • zasilania urządzeń technologicznych
 • układów sterowania i sygnalizacji
 • ogrzewania elektrycznego

oraz systemów i sieci teletechnicznych:

 • telefonicznych i komputerowych,
 • sygnalizacji alarmowej pożarowej SSP
 • włamania i napadu SSWN,
 • kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy AC,
 • domofonowych,
 • nagłośnieniowych,
 • telewizji dozorowej CCTV,
 • instalacji antenowych satelitarnych i naziemnych,
 • zarządzania budynków BMS

                   ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!