Zakład Wodociągu Praskiego MPWiK

Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński
Wymiana transformatorów w trafostacji

 

POWRÓT